Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Autor: Biuro Rady Miasta

13/03/2023 16:00

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się w dniu 15 marca 2023 r. (środa) o godzinie 16:00.

Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Przedstawienie i zaopiniowanie pisma Spółdzielni Socjalnej Pracownia Rozwoju „Kalejdoskop” z dnia 03.02.2023 r.
  4. Przedstawienie i zaopiniowanie pisma z dnia 07 lutego 2023 r. w sprawie prezentacji wystawy fotografii „Uśmiech świata”.
  5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Poziomkowej.
  6. Sprawy różne, wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.