Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Autor: Biuro Rady Miasta

25/11/2022 16:00

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się w dniu 30 listopada 2022 r. (środa) o godzinie 16:00. Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosku w sprawie dofinansowania wydania książki „Wołyńska Brygada Kawalerii”.
  4. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/146/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Batalionów „Zośka” z Oddziałami Integracyjnymi w Otwocku ul. Majowa 267 oraz publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Gen. Juliana Filipowicza w Otwocku ul. Żeromskiego 235.
  5. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu na rok 2023 przedłożonego w Zarządzeniach Prezydenta Miasta Otwocka: nr 282/2022 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok i nr 283/2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2023-2041 z dnia 10 listopada 2022 r.
  6. Sprawy różne, wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.