Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Autor: Biuro Rady Miasta

20/06/2022 16:00

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie sięw dniu 22 czerwca 2021 r. (środa) o godzinie 16:00.

Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/300/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo – księgowej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock, oraz nadania statutu Oświacie Miejskiej w Otwocku.
  4. Zapoznanie się z ofertą MOKTiS na okres wakacyjny.
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.