Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Autor: Biuro Rady Miasta

10/03/2022 16:00

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się w dniu 16 marca 2022 r. (środa) o godzinie 16:00.

Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Omówienie komisji wyjazdowej na tereny OKS-u
  4. Zapoznanie się z obecną sytuacją w szkołach podstawowych i przedszkolach w związku z sytuacja na Ukrainie i napływem dużej ilości osób przybywających z terenu Ukrainy.
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.