Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Autor: Biuro Rady Miasta

21/07/2021 16:00

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się w dniu 28 lipca 2021 r. (środa) o godzinie 16.00 w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

 

Proponowany porządek posiedzenia

 1. Stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 3. Zapoznanie i zaopiniowanie pisma Dyrektora Szkoły SP1 w sprawie dofinansowania podświetlenia płaskorzeźby wykonanej w hołdzie Nauczycielom Tajnego Nauczania.
 4. Zapoznanie i zaopiniowanie pisma Dyrektora Szkoły SP12 w sprawie zakupu i montażu klimatyzatorów.
 5. Zapoznanie i zaopiniowanie pisma Dyrektora Szkoły SP5 w sprawie

  a)       utworzenia świetlicy socjoterapeutycznej,

  b)      dofinansowania realizacji projektu utworzenia Sali 100-lecia im. Aleksandry i Józefa Piłsudskich,

  c)       zabezpieczenia środków na remont placu zabaw

 6. Sprawy różne, wolne wnioski.

 7. Zakończenie obrad: