Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Autor: Biuro Rady Miasta

01/06/2021 15:30

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się w dniu 08 czerwca 2021 r. (wtorek) i rozpocznie się o godzinie 15:30 wizytą
w Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Narutowicza 275.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.    Stwierdzenie kworum.

2.    Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia

3.    Omówienie aktualnego stanu remontów (w tym termomodernizacji) na terenie szkół podstawowych:

1) w Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Narutowicza 275,

2) w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Poniatowskiego 47/49,

3) w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Andriollego 76,

4) w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Ambasadorskiej 1.

4.    Sprawy różne, wolne wnioski.

5.    Zakończenie obrad.