Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Autor: Biuro Rady Miasta

21/04/2021 17.00

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 17:00 w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5
w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Omówienie arkuszy organizacyjnych szkół podstawowych i przedszkoli.
  4. Informacja dyrektora Oświaty Miejskiej na temat konkursów na stanowiska dyrektora szkół i przedszkoli.
  5. Informacja o działalności Uniwersytetu III wieku.
  6. Omówienie planów organizacji Akcji Lato w Mieście 2021 dla dzieci i młodzieży.
  7. Zakończenie obrad.