Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Autor: Biuro Rady Miasta

08/04/2021 16.00

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2021 r. (środa) o godzinie 16:00 w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku.
  4. Omówienie i zaopiniowanie wniosku MOKTiS w sprawie dofinasowania realizacji koncertu Sławy Przybylskiej.
  5. Omówienie i zaopiniowanie wniosku MOKTiS w sprawie dofinansowania na wykonanie muralu.
  6. Omówienie i zaopiniowanie wniosku Przedszkola nr 12 przy ul. Batorego w Otwocku w sprawie zabudowy tarasu przedszkolnego z przeznaczeniem na salę rekreacyjno-gimnastyczną.
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustanowienia danego roku rokiem osoby, stowarzyszenia albo wydarzenia.
  8. Omówienie i zaopiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół podstawowych i przedszkoli.
  9. Sprawy różne, wolne wnioski.
  10. Zakończenie obrad.