Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Autor: Biuro Rady Miasta Renata Trzpil

11/02/2021 16.00

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się w dniu 17 lutego 2021 r. (środa) o godzinie 16:00 w trybie zdalnym.                .

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania działalności otwockiego oddziału PTTK.
  4. Omówienie bieżącej pracy Biblioteki Miejskiej i planowanych działań w 2021 roku.
  5. Omówienie procedur dot. naboru dzieci do Żłobka Miejskiego.
  6. Sprawy różne, wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.