Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Autor: Biuro Rady Miasta Renata Trzpil

27/11/2020

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się w dniu 2 grudnia 2020 r. (środa) o godzinie 16:00.    

Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Auli Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia Roku 2021 Rokiem Jubileuszu 60-lecia Klubu Motocyklowego „ZRYW MC POLAND” w Otwocku.
  4. Zapoznanie z propozycją Stowarzyszenia Rajsport Active.
  5. Zapoznanie z działalnością MOKTIS od momentu powołania nowego dyrektora p. Winnickiego.
  6. Zapoznanie ze sprawozdaniem dot. realizacji zadań oświatowych za rok 2019/2020.
  7. Sprawy różne, wolne wnioski.
  8. Zakończenie obrad.