Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Autor: Biuro Rady Miasta Renata Trzpil

14/09/2020

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się w dniu 22 września 2020 r. (wtorek) o godzinie 16:00 w Auli Urzędu Miasta Otwocka.                .

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 3. Zapoznanie członków komisji, przez organ prowadzący, z działalnością w reżimie sanitarnym miejskich placówek oświatowych  w związku z rozpoczętym rokiem szkolnego 2020/2021:
  1. żłobek miejski
  2. przedszkola
  3. szkoły podstawowe.
 4. Sprawy różne, wolne wnioski.
 5. Zakończenie obrad.