Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Autor: Biuro Rady Miasta

20/02/2020

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się w dniu 25 lutego 2020 r. (wtorek) o godzinie 16:00 w Auli Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku popieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Otwock.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy z ul. Warsztatowej na ul. Flisacką.
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.