Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Autor: Biuro Rady Miasta Renata Trzpil

10/03/2021

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się w dniu 17 marca 2021 r. (środa) o godzinie 16:00 w trybie zdalnym. 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosku w sprawie objęcia patronatem honorowym Międzynarodowych Dni Teatru.
  4. Omówienie spraw bieżących związanych z działalnością MOKTiS
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.