Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Autor: Biuro Rady Miasta

12/01/2023 16:00

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się w dniu 18 stycznia 2023 r. (środa) o godzinie 16:00. Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/146/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Batalionów „Zośka” z Oddziałami Integracyjnymi w Otwocku ul. Majowa 267 oraz publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Gen. Juliana Filipowicza w Otwocku ul. Żeromskiego 235.
  4. Sprawy różne, wolne wnioski.
  5. Zakończenie obrad.