Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Autor: Biuro Rady Miasta

06/10/2022 16:00

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się w dniu 11 października 2022 r. (wtorek) o godzinie 16:00.

Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Sprawozdanie z działalności MOKTIS w 2022r.
  4. Przedstawienie spraw związanych z działalnością Uniwersytetu III Wieku.
  5. Omówienie bieżących spraw związanych z działalnością placówek oświatowych na rok 2022/2023.
  6. Sprawy różne, wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.