Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Autor: Biuro Rady Miasta

29/06/2022 15:15

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się w dniu 06 lipca 2022 r. (środa) o godz. 15:15 (rozpoczęcie posiedzenia przy
ul. Słowackiego 2).

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Przedstawienie, omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody znajdujących się na terenie miasta Otwocka.
  4. Wizytacja w Otwockim Klubie Sportowym „Start”, zapoznanie się z infrastrukturą sportową na terenie kompleksu boisk sportowych przy ul. Karczewskiej.
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad