Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Autor: Biuro Rady Miasta

13/05/2022 16:00

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się w dniu 18 maja 2021 r. (środa) o godzinie 16:00.

Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic miasta Otwocka Etap II.
  4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie na terenie Miasta Otwocka na rok szkolny 2022/2023.
  5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/68/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy instytucji Otwockie Centrum Kultury, wyposażenia jej w dodatkowy majątek oraz nadania jej nowego statutu.
  6. Sprawy różne, wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.