Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Autor: Biuro Rady Miasta

17/01/2022 16:00

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się w dniu 19 stycznia 2021 r. (środa) o godzinie 16:00.

Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni ulic w Otwocku- etap I
  4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 roku pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Otwock.
  5. Zaopiniowanie pisma PTTK w sprawie użyczenia lokalu.
  6. Sprawy różne, wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.