Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Autor: Biuro Rady Miasta

13/10/2021 16:00

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się w dniu 20 października 2021 r. (środa) o godzinie 16:00 w trybie zdalnym.                .

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie pisma z dnia 8.09.2021 r. pana prof. dr hab. Jarosława Czubaka w sprawie nadania nazwy nowo wybudowanej ulicy prowadzącej do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy.
  4. Zaopiniowanie Uchwały w sprawie nadania nazwy ronda w Otwocku.
  5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie pisma z dnia 16.09.2021 r. pani Marzeny Słupskiej dyr. Szkoły Podstawowej nr 2 w Otwocku.
  6. Informacje pana dyr. Tomasza Winnickiego na temat działalności MOKTIS – Akcja Lato w mieście.
  7. Sprawy różne, wolne wnioski.
  8. Zakończenie obrad.