Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Autor: Biuro Rady Miasta

17/06/2021 16:00

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się w dniu 23 czerwca 2021 r. (środa) o godzinie 16:00 w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5
w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia ceny jednostki paliwa na terenie Miasta Otwocka na rok 2021/2022.
  4. Omówienie planu remontów w szkołach i przedszkolach w okresie wakacyjnym.
  5. Zapoznanie się z ofertą MOKTIS w okresie wakacyjnym.
  6. Informacja na temat obchodów 15-lecia Uniwersytetu III Wieku.
  7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie pisma pana A.G z teatru TR-Aktor w sprawie dofinansowania do wydania płyty „Wycieczka do Świdra”.
  8. Sprawy różne, wolne wnioski.
  9. Zakończenie obrad.