Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Autor: Biuro Rady Miasta

06/05/2021 16.30

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się w dniu 12 maja 2021 r. (środa) o godzinie 16:30 w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Informacja na temat działalności PTTK w 2021r.
  4. Informacja na temat stanu remontów w placówkach oświatowych.
  5. Spawy różne wolne wnioski

Zakończenie obrad.