Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

13/01/2021 15:30

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbędzie się w dniu 20 stycznia 2021 r. (środa) o godzinie 15:30 w trybie zdalnym.                .

  1. Proponowany porządek posiedzenia:
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany nazwy ronda z „Rondo mjr. Bronisława Marchlewicza” na „Rondo Bronisława Marchlewicza”.
  5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Otwock.
  6. Zapoznanie się z pismem Rady Pedagogicznej SP 5 w sprawie nazw rond w Świdrze.
  7. Zapoznanie się i omówienie przez Dyrektorów Szkół Podstawowych, działalności placówek w trybie zdalnym w I półroczu, wnioski i opinie, organizacja pracy szkół po powrocie z ferii zimowych.
  8. Omówienie procedur dot. naboru dzieci do przedszkoli.
  9. Sprawy różne, wolne wnioski.
  10. Zakończenie obrad.