Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Autor: Biuro Rady Miasta

23/09/2020

Komisja zostaje odwołana

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się w dniu 30 września 2020 r. (środa) i rozpocznie się o godzinie 15:30 wizytą
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej przy ul. Poniatowskiego 47/49.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. 1.    Stwierdzenie kworum.
 2. 2.    Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 3. 3.    Zapoznanie się z pracami termomodernizacji budynków szkolnych:
  1. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej przy ul. Poniatowskiego 47/49,
  2. Szkoły Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego przy ul. Ambasadorskiej 1,
  3. Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego przy ul. Andriollego 76.
 4. 4.    Sprawy różne, wolne wnioski.
 5. 5.    Zakończenie obrad.