Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Autor: Biuro Rady Miasta Renata Trzpil

24/08/2020

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2020 r. (środa) o godzinie 16:00 w Auli Urzędu Miasta Otwocka
przy ul. Armii Krajowej 5.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Zapoznanie członków komisji przez organ prowadzący z procedurami związanymi z pracą miejskich placówek oświatowych związanych z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 w związku z pandemią.
  4. Sprawy różne, wolne wnioski.
  5. Zakończenie obrad.