Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Autor: Biuro Rady Miasta

04/06/2020

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się w dniu 16 czerwca 2020 r. (wtorek) o godzinie 16:00 w Klubie Smok przy ul. Warszawskiej 11/13.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Warsztatowej na ulicę Flisacką.
  4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem MOKTIS za 2019 rok
  5. Zapoznanie się z planem działalności MOKTIS na 2020 rok, wszystkich podległych placówek: Klub Mlądz, klub Smok, MZO, Teatr im. Jaracza,
    Uniwersytet Trzeciego Wieku, Kino.
  6. Sprawy różne, wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.