Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Autor: Biuro Rady Miasta

10/02/2020

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się w dniu 12 lutego 2020 r. (środa) o godzinie 15:30 w Auli Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Wybór wiceprzewodniczącego komisji.
  4. Zaopiniowanie pisma Fundacji Promocji Kultury „OtwArte” z dnia 10 lutego 2020 r.
  5. Zaopiniowanie pisma z Przedszkola nr 17 w Otwocku z dnia 03.02.2020 r.
  6. Zaopiniowanie pisma Szkoły Podstawowej nr 1 w Otwocku z dnia 30.01.2020 r.
  7. Zaopiniowanie pisma z Przedszkola Nr 20 w Otwocku z dnia 28.01.2020 r.
  8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku.
  9. Sprawy różne, wolne wnioski.
  10. Zakończenie obrad.