komisja Oświaty i Wychowania oraz Komisja Spraw Społecznych Zdrowia i Porządku Publicznego

Autor: Administrator serwisu

23/02/2017 16:00

posiedzenie połączonych komisji stałych (Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego i Komisji Oświaty i Wychowania) odbędzie się w piątek 3 marca 2017 r. o godz. 16.00  w bud. C pok. 5 A .

 Przyjęcie porządku posiedzenia;

  1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie pisma z dnia 5 stycznia 2017 r.- Rodzinne Centrum Zdrowia;
  2. Omówienie pisma Dyrektorów Otwockich Przedszkoli  z dnia 9 lutego 2017 r. w związku
    z brakiem odpowiedzi Prezydenta Miasta Otwocka;
  3. Sprawy różne, wolne wnioski;
  4. Zakończenie obrad.