komisja Oświaty i Wychowania oraz Komisja Budżetu i Inwestycji

Autor: Administrator serwisu

15/11/2016 19:00

Posiedzenie połączonych komisji: Komisji Oświaty i Wychowania oraz Komisji Budżetu i Inwestycji odbędzie się  we wtorek 15 listopada 2016 roku o godz. 19:00 w bud. C pok. 5 A .

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia;
  2. Omówienie projektu uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock oraz nadania statutu Oświacie Miejskiej w Otwocku w świetle nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym w zakresie zagadnień dotyczących Centrum Usług Wspólnych:
  3. Spraw różne, wolne wnioski;
  4. Zakończenie obrad.