Komisja Oświaty i Wychowania

Autor: Biuro Rady Miasta

18/04/2019 13:00

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2019 r. (wtorek) i rozpocznie się o godzinie 13:00 wizytą w Przedszkolu nr 18 przy ul. Komunardów 4.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.    Stwierdzenie kworum.

2.    Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

3.    Zapoznanie się ze stanem faktycznym infrastruktury przedszkoli oraz ocena zasadności zadań    remontowych złożonych we WNIOSKACH:

a) w Przedszkolu nr 18 przy ul. Komunardów 4,

b) w Przedszkolu nr 3 przy ul. Jodłowej 14,

c) w Przedszkolu nr 10 przy ul. Kochanowskiego 6.

4.    Sprawy różne, wolne wnioski.

5.    Zakończenie obrad.