Komisja Oświaty i Wychowania

Autor: Biuro Rady Miasta

15/05/2018 16.30

Kontynuacja posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania (z dnia 26 kwietnia) odbędzie się we wtorek 22 maja 2018 r. godz. 16:30 w Urzędzie Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie projektu  „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego (…) dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock”.
  2. Sprawy różne, wolne wnioski.
  3. Zakończenie obrad.