Komisja Oświaty i Wychowania

Autor: Administrator serwisu

21/04/2017 15:00

Posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania odbędzie się w poniedziałek, 24 kwietnia 2017 roku o godz. 15:00 w bud. C pok. 5 A .

Proponowany porządek obrad Komisji Oświaty i Wychowania:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia;
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu  sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock; 
  3. Sprawy różne, wolne wnioski;
  4. Zakończenie obrad.