Komisja Oświaty i Wychowania

Autor: Administrator serwisu

03/03/2017 16:00

posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowaniawe odbędzie się we wtorek 7 marca 2017 roku o  godz. 16:00 w bud. C pok.5A.

Proponowany porządek obrad Komisji Oświaty i Wychowania:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia;
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
  3. Sprawy różne, wolne wnioski;
  4. Zakończenie obrad.