Komisja Oświaty i Wychowania

Autor: Administrator serwisu

01/02/2017 17.00

Posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania odbędzie się w piątek, 10 lutego 2017 r. o godz. 17:00 w bud. C pok. 5 A .

Proponowany porządek obrad Komisji Oświaty i Wychowania

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia;
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały  w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych szkołom i przedszkolom niepublicznym oraz publicznym prowadzonym na terenie Miasta Otwocka przez osoby prawne inne niż Miasto Otwock lub osoby fizyczne;
  3. Sprawy różne, wolne wnioski;
  4. Zakończenie obrad.