komisja Oświaty i Wychowania

Autor: Administrator serwisu

03/01/2017 17:00

posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania
odbędzie się we wtorek, 3 stycznia 2017 r. o godz. 17:00 w bud. C pok. 5 A .

Proponowany porządek obrad Komisji Oświaty i Wychowania

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia;
    1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych szkołom i przedszkolom niepublicznym oraz publicznym prowadzonym na terenie Miasta Otwocka przez osoby prawne inne niż Miasto Otwock lub osoby fizyczne;
    2. Sprawy różne, wolne wnioski;
    3. Zakończenie obrad.