Komisja Oświaty i Wychowania

Autor: Administrator serwisu

28/12/2016 11.00

Posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania odbędzie się w czwartek 29 grudnia 2016 roku o godz. 11:00 w bud. C pok. 5 A .

Proponowany porządek obrad Komisji Oświaty i Wychowania

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia;
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane dla dzieci w wieku do lat 5 przez publiczne przedszkola i punkty przedszkolne prowadzone przez gminę Otwock;
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. "Bliżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF";
  4. Sprawy różne, wolne wnioski;
  5. Zakończenie obrad.