Komisja Oświaty i Wychowania

Autor: Administrator serwisu

04/11/2016 17:00

 posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania
odbędzie się we wtorek, 8 listopada 2016 roku o godz. 17:00 w bud. C pok. 5 A .

Proponowany porządek obrad Komisji Oświaty i Wychowania:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia;
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock, oraz nadania statutu Oświacie Miejskiej w Otwocku;
  1. Sprawy różne, wolne wnioski;
  1. Zakończenie obrad.