Komisja Oświaty i Wychowania

Autor: Administrator serwisu

10/10/2016 14.15

posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania odbędzie się w czwartek, 13 października 2016 roku o godz. 14:15 w bud. C pok. 5 A .

Proponowany porządek obrad Komisji Oświaty i Wychowania:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia
  2. Omówienie proponowanych zmian dotyczących oświaty w Uchwale Budżetowej
    na 2016 rok.
  3. Składanie wniosków do projektu budżetu na 2017 rok.
  1. Sprawy różne, wolne wnioski
  1. Zakończenie obrad