Komisja Oświaty i Wychowania

Autor: Administrator serwisu

27/06/2016 15:00

posiedzenie wyjazdowe Komisji Oświaty i Wychowania odbędzie się we wtorek 28 czerwca 2016 roku o  godz. 1500. Spotkanie rozpocznie się w Biurze Rady Miasta.

1. Zapoznanie się z funkcjonowaniem i potrzebami gminnych placówek oświatowych – Przedszkole Nr 4 (Dwernickiego 1).

2.  Rozpatrzenie i zaopiniowanie pisma Rady Rodziców Przedszkola Nr 4 z dnia 18 maja 2016 r. w  sprawie zakupu instalacji (huśtawka typu „bocianie gniazdo”) na placu zabaw w Przedszkolu Nr 4 w Otwocku.