Komisja Oświaty i Wychowania

Autor: Biuro Rady Miasta

20/11/2019

Posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania odbędzie się w dniu 25 listopada 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 18:00 w auli Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.    Stwierdzenie kworum.
2.    Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3.    Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok w zakresie działania Komisji Oświaty i Wychowania.
4.    Zapoznanie się z dokumentem pt. „INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Otwocka za rok szkolny 1018/2019” i jego omówienie.
5.    Sprawy różne, wolne wnioski.
6.    Zakończenie obrad.