Komisja Oświaty i Wychowania

Autor: Biuro Rady Miasta

21/10/2019

Posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania odbędzie się w dniu 24 października 2019 r. (czwartek) o godzinie 17:00 w auli Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.    Stwierdzenie kworum.
2.    Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3.    Zapoznanie się z programem funkcjonalno-użytkowym na potrzeby budowy Szkoły Podstawowej nr 8 oraz jego zaopiniowanie.

4.    Sprawy różne, wolne wnioski.
5.    Zakończenie obrad.