Komisja Oświaty i Wychowania

Autor: Biuro Rady Miasta

01/07/2019 14.00

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania odbędzie się w dniu 04 lipca 2019 r. (czwartek) i rozpocznie o godzinie 14:00 wizytą w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Słowackiego 66.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

3. Zapoznanie się z pismami oraz rozpatrzenie pism i wniosków skierowanych do Rady Miasta Otwocka w zakresie działania Komisji Oświaty i Wychowania dotyczących Szkoły Podstawowej nr 5:

a) rozpatrzenie wniosku z dnia 20.02.2019 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 Pani Anny Wasążnik, w którym Pani Dyrektor zwraca się do Prezydenta Miasta Otwocka „…z prośbą o zabezpieczenie w budżecie na 2019 r. środków finansowych na dokończenie remontu pomieszczeń po dawnych lokatorach przeznaczonych na świetlicę szkolną.”- pismo z dnia 20.02.2019 r. znak: 3017/19/DI,

b) zapoznanie się z pismem z dnia 08.03.2019 Przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania skierowanym do Prezydenta Miasta Otwocka z prośbą o przekazanie Komisji szeregu informacji dotyczących wniosku z pkt. 3.a., pismo znak: 4046/19/DI,

c) zapoznanie się z pismem z dnia 15.03.2019 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 Pani Anny Wasążnik, pt. „Dot. Adaptacji pomieszczeń mieszkalnych na świetlicę szkolną”  pismo znak: 4612/19/DI oraz załączników do ww. pisma,

d) zapoznanie się z pismem z dnia 30.04.2019 Przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania skierowanym do Prezydenta Miasta Otwocka z prośbą o przekazanie Komisji dokumentów i informacji dotyczących wszystkich prac związanych z adaptacją pomieszczeń mieszkalnych na świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej nr 5, pismo znak: 8236/19/DI,

e) zapoznanie się z pismem z dnia 22.05.2019 r. Oświaty Miejskiej w Otwocku skierowanym do Przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania w odpowiedzi na pismo z pkt. 3.d., pismo znak: 9472/19/DI wraz z załącznikami.

4. Rozpatrzenie pism i wniosków skierowanych do Rady Miasta Otwocka w zakresie działania Komisji Oświaty i Wychowania dotyczących Szkoły Podstawowej nr 9:

a) Rozpatrzenie pisma z dnia 30.05.2019 r. Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 9 (skierowanego w ramach pisma znak: 9862/19/DI),

b) Rozpatrzenie Wniosku Dyrektora Szkoły oraz Rodziców Szkoły Podstawowej nr 9 (skierowanego w ramach pisma znak: 9861/19/DI) o:

- zaplanowanie środków finansowych na „Wyjazdy uczniów na halę sportową w okresie jesienno – zimowym…”,

- zabezpieczenie środków w wysokości ok. 690 tys. zł na szereg inwestycji,

- zwiększenie środków w planie finansowym na zakup sprzętu szkolnego oraz pomocy dydaktycznych o wartości ok. 120 tys. zł.

5. Sprawy różne, wolne wnioski.

6. Zakończenie obrad.