Komisja Oświaty i Wychowania

Autor:

18/04/2016 16:30

odbędzie się we wtorek (19.04.2016 r.) o godz. 16:30 w bud. C pok. 5A w Urzędzie Miasta Otwocka

Proponowany porządek obrad Komisji Oświaty i Wychowania:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Omówienie projektów uchwał w sprawie obwodów gminnych szkół podstawowych i gimnazjów.
  3. Sprawy różne, wolne wnioski.
  4. Zakończenie obrad.