Komisja Oświaty i Wychowania

Autor: Biuro Rady Miasta

31/05/2019

Posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania odbędzie się w dniu 4 czerwca 2019 r. (wtorek) o godzinie 18:00 w auli Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.    Stwierdzenie kworum.

2.    Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

3.    Rozpatrzenie spraw związanych z remontami w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock:

a) Analiza listy zadań wskazanych do realizacji przez Dyrektorów Przedszkoli we WNIOSKACH (listy wspólnie ustalonej przez Dyrektorów Przedszkoli) pod kątem kosztów oraz możliwości i czasu ich realizacji,

b) Zaopiniowanie wniosku dotyczącego podziału środków przeznaczonych na realizację zadań remontowych (wskazanych przez Dyrektorów Przedszkoli we WNIOSKACH).

4.    Sprawy różne, wolne wnioski.

5.    Zakończenie obrad.