Komisja Oświaty i Wychowania

Autor: Biuro Rady Miasta Otwocka

17/05/2019

Posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania odbędzie się w dniu 21 maja 2019 r. (wtorek) o godzinie 18:00 w auli Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.    Stwierdzenie kworum.

2.    Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

3.    Zaopiniowanie lub rozpatrzenie pism i wniosków skierowanych do Rady Miasta Otwocka w zakresie działania Komisji Oświaty i Wychowania:

a) zaopiniowanie pisma Dyrekcji i Grona Pedagogicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku, skierowanego do Prezydenta Miasta Otwock „…z prośbą o pomoc finansową w wysokości 18 tysięcy złotych, która pomogłaby nam przygotować tę uroczystość.” (obchody 100-lecia Szkoły) – pismo znak 5473/19/DI z dnia 26.03.2019 r.,

b) rozpatrzenie pisma Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 skierowanego do Przewodniczącej Rady Miasta Otwocka „…w sprawie utworzenia w Szkole Podstawowej
nr 2 im. Ireny Sendlerowej klasy czwartej.” – pismo znak 8379/19/DI z dnia 06.05.2019 r.,

c) zaopiniowanie pism Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 skierowanych do Prezydenta Miasta Otwocka oraz Przewodniczącej Rady Miasta Otwocka, w których Pani Dyrektor zwraca się „…o wsparcie finansowe wymiany młodzieży z Czech.”- pisma o znakach: 8381/19/DI i 8382/19/DI z dnia 06.05.2019 r.

4.    Rozpatrzenie spraw związanych z remontami w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock:

a) ocena i weryfikacja zasadności uwag Dyrektorów Przedszkoli do tabeli z WNIOSKAMI z zadaniami remontowymi,

b) ustalenie kolejnych działań, w wyniku których winien powstać uzgodniony harmonogram realizacji remontów.

5.    Sprawy różne, wolne wnioski.

6.    Zakończenie obrad.