Komisja Oświaty i Wychowania

Autor: Biuro Rady Miasta Otwocka

05/04/2019 16:00

Posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2019 r. (wtorek) i rozpocznie się o godzinie 16:00
wizytą w Przedszkolu nr 20 przy ul. Majowej 230.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.    Stwierdzenie kworum.

2.    Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

3.    Zapoznanie się ze stanem faktycznym infrastruktury przedszkoli oraz ocena zasadności zadań remontowych złożonych we WNIOSKACH:

a) w Przedszkolu nr 20 przy ul. Majowej 230,

b) w Przedszkolu nr 15 przy ul. Majowej 44,

c) w Przedszkolu nr 17 przy ul. Czaplickiego 7.

4.    Sprawy różne, wolne wnioski.

5.    Zakończenie obrad.