Komisja Oświaty i Wychowania

Autor: Administrator serwisu

01/10/2018 17.00

Posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania odbędzie się we wtorek 02 października 2018 roku o godz. 17:00 w Auli Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Oświaty i Wychowania:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie skargi rodziców uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Otwocku.
  3. Sprawy różne, wolne wnioski.
  4. Zakończenie obrad.