Komisja Oświaty i Wychowania

Autor: Biuro Rady Miasta

30/07/2018 16:00

Posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania odbędzie się w środę 08 sierpnia 2018 roku o godz. 16:00 w sali 5a bud. C Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Oświaty i Wychowania:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie realizacji zadania budżetowego: projekt i budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Wólce Mlądzkiej.
  3. Sprawy różne, wolne wnioski.
  4. Zakończenie obrad.