Komisja Oświaty i Wychowania

Autor: Administrator serwisu

23/04/2018 18.00

Posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania odbędzie się w czwartek 26 kwietnia 2018 roku o godz. 18:00 w sali 5a bud. C Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Oświaty i Wychowania:

  1. Przyjęcie porządku obrad;
  2. Rozpatrzenie wniosku  w sprawie podjęcia uchwały umożliwiającej przedłużenie umowy najmu na kolejne lata części budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Ambasadorskiej 1 w Otwocku;
  3. Rozpatrzenie pisma z dnia 12.04.2018 r. o zajecie stanowiska w sprawie braku regulacji wynagrodzeń dla pracowników administracji i części pracowników obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych w Otwocku;
  4. Zaopiniowanie projektu  „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego (…) dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock”;
  5. Sprawy różne, wolne wnioski;
  6. Zakończenie obrad.