Komisja Oświaty i Wychowania

Autor:

14/03/2016 15:45

posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania
odbędzie się w piątek, 18 marca 2016 roku o  godz. 15:45 w bud. C pok. 5 A .

Proponowany porządek obrad Komisji Oświaty i Wychowania

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Omówienie pisma Dyrektorów publicznych placówek oświatowych Miasta Otwocka z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie rozpatrzenia zmianw Regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki obliczaniai wypłacania wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz warunki wypłacania i wysokości nagród-załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXI/203/09 z dnia 27 stycznia 2009 r.
  3. Wstępna analiza pierwszego etapu postępowania  rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/17.
  4. Sprawy różne, wolne wnioski.
  5. Zakończenie obrad.