Komisja Oświaty i Wychowania

Autor: Administrator serwisu

12/05/2017 16:30

posiedzenie wyjazdowe Komisji Oświaty i Wychowania odbędzie się we wtorek 16 maja 2017 roku o  godz. 1630.  Spotkanie rozpocznie się w Biurze Rady Miasta.

Tematyka posiedzenia:

  1. Zapoznanie się z funkcjonowaniem i potrzebami gminnych placówek oświatowych  – Gimnazjum nr 3  im. T. Morusa ( ul. Kościuszki 28)